Yaşam İçin Eğitim

yasam-icin-egitim

Yaşam İçin Eğitim

Kitap Okuma Etkinlikleri
Eğitim hayatını daha eğlenceli hale getirmek için ülkemiz ve dünya edebiyatının sevilen yazarlarından kitaplar tespit edilerek okuma gruplarında kitap okuma etkinlikleri düzenlenir. Böylelikle her öğrencimizin düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kişi ya da kurumsal çıkar gözetmeksizin içinde yaşadığımız toplumun sosyal, kültürel ve çevresel sorunlarına duyarlılık gösterilerek çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştirilir. Sosyal sorumluluk projeleri sayesinde öğrencilerimizde kendini bir gruba ait hissetme, empati, yardımseverlik ve organizasyon yeteneği gibi duygular gelişir.

Kişilik Gelişim Programları
Öğrencilerimizin akademik hayatları dışında kendilerini yaşama hazırlayan ve onları daha donanımlı hale getiren etkili konuşma, beden dili, stres yönetimi, öfke kontrolü vb. konularında eğitimler verilir.

Sınıf Danışmanlığı Sistemi
Bu sistemde her sınıfın bir danışman öğretmeni bulunmaktadır. Danışman öğretmenler öğrencilerin bireysel gelişimlerini yakından takip ederek arzu edilen hedeflere ulaşmalarını sağlar. Ulaşılan hedefler, öğrencilerin özgüven ve motivasyonu, danışman öğretmenler tarafından öğrencilerimizin velilerine bildirilir.

Ev Ödevi Sistemi
Ev ödevi sistemiyle öğrencilerimizin okul başarısını arttırmaları hedeflenmektedir. Bu sistem sayesinde velilerimiz öğrencilerimize okulda verilen ödevlerin evde yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Veli üzerinde ödev yükü hissetmeden bu sayede öğrencinin başarısını yakından takip ederek, gerektiğinde onu derslerine çalışması yönünde teşvik eder.

Veli Akademisi
Velilerimizin öğrencilerimizin akademik hayatta gördükleri dersler konusunda bilgilendirildikleri bir süreçtir. Velilerimiz bu sayede hem arzu ettikleri derslerde sınıflara katılabiliyor, hem de öğrenme uygulamaları konusunda bilgiler ediniyor. Öğrencilerimizin içinde bulundukları akademik süreçleri daha iyi takip edebilmeleri ve onları yönlendirebilmeleri açısından bu sistem son derece işlevseldir.