Robotik Kodlama

robotik-kodlama

Robotik Kodlama

Hayallerini Kodla
Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimizi Kodlama ve Robotik eğitimi ile geleceğe hazırlıyor, hayal etmeye tasarlamaya ve üretmeye teşvik ediyoruz. Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimize kapsamlı bir müfredatla alacakları Kodlama ve Robotik eğitimi ile takım çalışması, proje bazlı düşünme, matematik, bilim, problem çözme ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyoruz.

Geleceğin Eğitimi
Günümüzde teknolojik gelişmelerin katlanarak devam etmesi sonucunda dünyanın gereksinimlerinin farklılaşması ile gelecekte öğrencilerimizin yüzde elliden fazlasının henüz var olmamış mesleklerde çalışabileceğinin farkındayız. Büyük bir hızla değişen dünyada dijital dünyanın işleyişini anlayan teknolojik gelişmelere yön verecek uygulamalar ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirmek hedefi ile yola çıkarak en güncel programlama dilleri ile Kodlama Eğitimi veriyoruz