Üniversiteye Hazırlık

universiteye-hazirlik

Üniversiteye Hazırlık

Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Öğrenciler bu amaçlarına ulaşabilmek için sürekli bir çabanın ve eğitimin içinde olduklarından kendilerine ve çevrelerine zaman ayıramaz durumda oluyorlar.

Temel Yeterlilik Testi Sınavı üniversiteye girişteki ilk sınavdır. Tek oturumda yapılıyor. Üniversiteye yerleşmek isteyen her öğrenci bu sınava girmek zorundadır. TYT sınavında Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 4 ayrı test yer alıyor. Bu test, ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirliyor.

TYT’ den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin 180 puan olması gerekiyor. Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabiliyor. TYT’ de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerli oluyor.                                     

Alan Yeterlilik Testi (AYT)
AYT Sınavı 4 yıl ve daha uzun süreli üniversite programlarını tercih etmek isteyen öğrencilerin girmesi gereken zorunlu sınavdır.

Belirlenen zamanda gerçekleştirilecek olan AYT Sınavında, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler 2, Matematik ve Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alıyor. AYT’ de öğrenciler hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplıyor.

Yeni sınav sistemi ile birlikte öğrencilerin istedikleri bölümü ve üniversiteyi kazanabilmeleri için iyi bir TYT ve AYT hazırlık eğitimi almaları daha da önem kazanıyor.