LGS'ye Hazırlık

lgsye-hazirlik

LGS'ye Hazırlık

İyi bir ortaokulda okumanın amacı, iyi bir liseye hazırlanmaktır.
Öğrenciler bu amaçlarına ulaşabilmek için sürekli bir çabanın ve eğitimin içinde olduklarından kendilerine ve çevrelerine zaman ayıramaz durumda oluyorlar.

Eğitim Bilimleri Ortaokulu olarak okul, kurs, etüt ve rehberliği birleştirip aynı kurumda özgün bir programla öğrenciye ekstra eğitim desteği sunuyor ve uyguluyoruz. Öğrencimizin kendisine zaman kalacak şekilde oluşturduğumuz özgün eğitim modeliyle hem ortaokul eğitimini en verimli şekilde uyguluyor, hem de Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine ve Anadolu Liselerine öğrencilerimizi kazanma odaklı olarak hazırlıyoruz.

Ülkemizde liselere yerleştirmede Liselere Geçiş Sınavı (LGS) uygulanıyor. LGS sınavında öğrencilere 8.sınıf müfredatından Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular soruluyor. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olup 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

Bu sınavı kazanmaları için çocuklarımız ayrı ayrı ele alınıyor tam öğrenme modeliyle ve öğrencinin durumuna göre her biriyle birebir titizlikle ilgileniyoruz.

LGS Sınav Sistemi
LGS Sınavı Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılıyor. Sınava girecek öğrencilere Sözel ve Sayısal olmak üzere iki ayrı soru kitapçığı veriliyor.

Sayısal ve Sözel Bölüm arasında kısa bir dinlenme arası oluyor. Sınav sonuçları Haziran ayında açıklanıyor, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları ve Bakanlıkça belirlenecek bazı Anadolu Liseleri LGS ile öğrenci alıyor.

Öğrencilerin %10 sadece LGS ile öğrenci alan okullara, geri kalan % 90’ı ise adrese göre diğer liselere yerleşiyor. Öğrencilerin yeni sınav sisteminde sınava katılan öğrenciler arasında %10 içinde olup iyi bir liseye yerleşebilmeleri için iyi bir LGS hazırlık eğitimi almaları daha da önem kazanıyor.