ANADOLU LİSESİ

anadolu-lisesi-egitimi

ANADOLU LİSESİ EĞİTİMİ

Samsun Atakum Eğitim Bilimleri Okulları; öğrencilerini, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda, çağın şartlarına uygun, bilginin ve öğrenmenin yollarını arayan, analitik düşünebilen, toplumsal ve insani değerleri benimsemiş hayatın içinde, yaşam becerileri yüksek kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Okullarımızda 9 ve 10. sınıflarımız “Başlangıç Grupları” olarak, 11 ve 12. sınıflarımız “Kariyer Grupları” olarak kabul edilmektedir.

Başlangıç gruplarımızda, ortaöğretime geçiş yapan öğrencilerimizin uyum sürecini en kısa sürede tamamlayıp kendisinden beklenen davranışları göstermesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda etkin rehberlik anlayışıyla öğrencilere daha etkili bir biçimde yardımcı olabilmek ve potansiyellerini keşfedip en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için, onları yakından tanıyıp, ihtiyaçlarını, kendilerine yönelik algılamalarını geliştirmek için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 10. sınıfla birlikte kariyer yönetimi çalışmaları doğrultusunda öğrencinin uzmanlık alanı belirlenir ve öğrenci profesyonel kademeye taşınır. Başlangıç gruplarında öğrencilere akademik eğitimin yanında zengin etkinlik ve projelerle birlikte yaşam becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.

Kariyer grupları, uzmanlık alanlarını belirlemiş profesyonel gruplar olarak kabul edilir. Kariyer grupları belirlenirken 9 ve 10. sınıfta uygulanan sınavlar, mesleki ve psikolojik testler, rehberlik ve danışmanlık kayıtları, branş öğretmenlerinin görüş ve değerlendirmeleri, veli görüş ve önerileri, öğrenci ilgi yetenek ve istekleri göz önünde bulundurulmaktadır. Öğrencilere okul derslerinin yanı sıra üniversite sınavı müfredatı detaylı olarak verilmektedir.

Bu kapsamda öğrencilerimize;
 

Çok yönlü öğrenci takip sistemi

Bilimsel çalışmalar

Akran eğitimi uygulama

Kariyer gelişim ve kariyer planlama

İki yabancı dil eğitimi uygulama

Uluslararası ve ulusal projelere katılma

Sosyal-Kültürel çok yönlü aktiviteler gerçekleştirme

Sanatsal duyarlılığı artırma ve yetenek geliştirme

Kişiye özgü etkin psikolojik danışmanlık ve rehberlik uygulama

Samsun Eğitim Bilimleri öğrencilerimizin becerilerini geliştirme

Üniversite hazırlık çalışmaları (TYT - AYT hazırlık programları)

Hem okulda başarılı olma hem de sınavlara hazırlama

Akademik başarıyı, özgüveni ve özsaygıyı geliştirme

Eğitimi zanaat, teknoloji, liderlik, ilgi ve yetenek yönüyle geliştirme destekleme

kitap-okuma-etkinlikleri

Kitap Okuma Etkinlikleri

Eğitim hayatını daha eğlenceli hale getirmek için ülkemiz ve dünya edebiyatının sevilen yazarlarından kitaplar tespit edilerek okuma gruplarında kitap okuma etkinlikleri düzenlenir. Böylelikle her öğrencimizin düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanır.

 

sosyal-sorumluluk-projeleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kişi ya da kurumsal çıkar gözetmeksizin içinde yaşadığımız toplumun sosyal, kültürel ve çevresel sorunlarına duyarlılık gösterilerek çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştirilir.

Sosyal sorumluluk projeleri sayesinde öğrencilerimizde kendini bir gruba ait hissetme, empati, yardımseverlik ve organizasyon yeteneği gibi duygular gelişir.

 

kisilik-gelisim-programlari

Kişilik Gelişim Programları

Öğrencilerimizin akademik hayatları dışında kendilerini yaşama hazırlayan ve onları daha donanımlı hale getiren etkili konuşma, beden dili, stres yönetimi, öfke kontrolü vb. konularında eğitimler verilir.

 

sinif-danismanligi-sistemi

Sınıf Danışmanlığı Sistemi

Bu sistemde her sınıfın bir danışman öğretmeni bulunmaktadır. Danışman öğretmenler öğrencilerin bireysel gelişimlerini yakından takip ederek arzu edilen hedeflere ulaşmalarını sağlar. Ulaşılan hedefler, öğrencilerin özgüven ve motivasyonu, danışman öğretmenler tarafından öğrencilerimizin velilerine bildirilir. 

 

ev-odevi-sistemi

Ev Ödevi Sistemi

Ev ödevi sistemiyle öğrencilerimizin okul başarısını arttırmaları hedeflenmektedir. Bu sistem sayesinde velilerimiz öğrencilerimize okulda verilen ödevlerin evde yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Veli üzerinde ödev yükü hissetmeden bu sayede öğrencinin başarısını yakından takip ederek, gerektiğinde onu derslerine çalışması yönünde teşvik eder.

 

veli-akademisi

Veli Akademisi

Velilerimizin öğrencilerimizin akademik hayatta gördükleri dersler konusunda bilgilendirildikleri bir süreçtir. Velilerimiz bu sayede hem arzu ettikleri derslerde sınıflara katılabiliyor, hem de öğrenme uygulamaları konusunda bilgiler ediniyor. Öğrencilerimizin içinde bulundukları akademik süreçleri daha iyi takip edebilmeleri ve onları yönlendirebilmeleri açısından bu sistem son derece işlevseldir.

 

universite--sinavlarina-hazirlik

Üniversite Sınavlarına Hazırlık

Ortaöğrenimden itibaren Samsun Eğitim Bilimleri öğrencisi üniversite adayıdır. Her öğrenci uzman öğretmenler tarafından bu doğrultuda yetiştirilir. Ayrıca her öğrenciden sorumlu öğretmenler vardır ve üniversite sınavlarında uzmanlaşmış öğretmenlerimiz tarafından çocuklarımız üniversite sınavlarına hazırlanır. Samsun Eğitim Bilimleri okullarımızda üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler ayrıca bir eğitim kurumuna gitmeye gerek görmez. Bu sayede öğrencilerimiz kendisine ve ailesine daha çok zaman ayırma şansı bulur.

 

 

 

zengin-icerik-yayinlari

Zengin İçerik Yayınları

Alanında uzman zümre başkanlarının ve öğretmen kadrosunun Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına uygun “Kazanım Temelli Öğretim” yöntemine göre hazırlanmış oldukları yayınlarımız en güçlü yanımız.

Konu Anlatımlı Kitaplar
Anlatımların öğrencilerin yaş gruplarına uygun olacak şekilde açık ve anlaşılır olmasına dikkat ediyoruz; bol görsellerle konu anlatımlarını çekici hâle getiriyor, konuları anlamayı pekiştirici çözümlü örnekler, etkinlikler ve testlerle destekliyoruz.

Soru Bankaları
Kazanımlar, belirlenen ünitelere göre sıralanmış olup, MEB’in yıllık planlarında belirtilen tarihlere uygun zamanlara ait kazanımları içeren yazılı örneklere yer veriyoruz.

Çek Kopar Testler
Öğrencilerimize derslerde işlenen konuları kavratacak ve destekleyecek nitelikte sorulardan oluşan testler veriyoruz.

Kazanım Değerlendirme Sınavları
9, 10 ve 11. sınıflar için aylık değerlendirme niteliğindeki sınavlardır. Eğitim Bilimleri ailesine üye olan tüm kurumların ortak katılımıyla Türkiye genelinde değerlendiriyoruz.

YKS Deneme Sınavları
12. Sınıflar için TYT-AYT denemesi niteliğindedir.

Rehberlik Yayınları
Bireysel Gelişim kitapları, TYT-AYT sınav sistemi vb. konularda hazırlanmış yayınlardır.

ust-duzey-dusunme-

Üst Düzey Düşünme

Üst Düzey Düşünme Becerileri Eğitimi

Canlılar içerisinde en mükemmel varlık olan insanı, diğer canlılardan ayıran en önemli vasfı, düşünme ve eşya yapabilme yeteneğidir. Nitekim insanlar bu özellikleriyle çağlar boyu nice icat ve buluşlar yaparak insan yaşamını kolaylaştırmıştır. Bizler de yıllarını eğitime veren uzmanlar olarak öğrencilerimizin düşünme becerilerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için gereken eğitimleri vermekteyiz.

 

etkin-ogretim-sistemi-

Etkin Öğretim Sistemi

Etkin Öğretim Sistemi ve Tam Öğrenme Sistemi

Uygun ortam ve koşullar sağlandığında hemen hemen herkes bir şeyler öğrenebilir. Diğer bir deyişle tüm öğrenciler okulda/kursta öğretilen her şeyi öğrenebilir. 

İnsanlar arasındaki öğrenme düzeyi farklılıklarının temel nedeni, doğuştan gelen özelliklerden çok kurumlardaki öğrenme-öğretme özellikleriyle, diğer çevresel faktörlerdir. 

 

Öğrencilerin öğrenmeleri, ilgisi, başarılı olabileceğine olan inançları, öğretim hizmetinin niteliği gibi özellikler, kurumlardaki öğrenme-öğretme süreci yoluyla değiştirilebilir değişkenlerdir. 

Tam Öğrenme Yaklaşımının temelinde; öğrencilere planlı ve duyarlı bir eğitim hizmeti sağlanır, öğrenme güçlükleriyle karşılaşanlara yerinde ve zamanında yardım edilir, onlar içinde anlamlı bir tam öğrenme modeli belirlenirse, hemen hemen tüm öğrenciler yüksek düzeyde bir öğrenme gücü kazanır

etkin-rehberlik---danismanlik-

Etkin Rehberlik - Danışmanlık

Etkin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Her çocuk seçkin bir varlık, keşfedilip anlaşılmayı bekleyen bir dünyadır. Alanında uzman psikolojik ve rehberlik danışmanlarımızla öğrencilerimizin her türlü sorununda yanlarındayız. Öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirebilecekleri, doğru hedef ve davranışları bulmaları yolunda her zaman onlara rehberlik etmekteyiz. Bu noktada velilerimiz de bizim için önemlidir. Veli-öğrenci ve rehber öğretmen birlikteliğiyle sevgi, saygı ve hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyen öğrencileri inşa etmek en büyük hedefimiz.

 

performans-takibi-

Performans Takibi

Öğrenci Performans takibi bir ekip işidir. Başarıya ulaşmada öğrenci ve öğretmenin yanında okul idaresi, rehberlik ve velilere de görevler düşmektedir. Her öğrencimizin bir eğitim danışmanı vardır. Danışman öğretmenler öğrencilerimizle ilgili haftalık rapor tutar ve bu raporlar doğrultusunda kişiye özel çalışma programı hazırlanır. 

 

deneme-sinavlari

Deneme Sınavları

Sınavlara hazırlık, özenle hazırlanmış bir programla uzman öğretmenlerimiz rehberliğinde sürdürülmektedir.  Konu anlatımları sonrası testler uygulanarak öğrencilerimizin eksik olduğu konular tekrar edilir ve etütler uygulanır. Rehberlik Servisimizce hazırlanan sınav bilgilendirme seminerleri ile öğrencilerimizin ve ailelerinin sınavlar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

 

uzman-ogretmen-kadrosu

Uzman Öğretmen Kadrosu

Alanında uzman öğretmen kadromuzla sınıflarımızda işlenen dersleri bilgi alışverişinin yaşandığı aktif bir ortam haline getiriyoruz.

Velilerimiz öğrencilerimizin durumundan sınıf öğretmenleri aracılığıyla haberdar oluyor. Öğrencisinin eğitim ve gelişimini takip edebiliyor. Öğrenci merkezli eğitim anlayışına sahip, yeniliğe açık, aktif ve tecrübeli öğretmenlerimiz en güçlü yanımızdır.

 

geri-bildirim

Geri Bildirim

Geri Bildirim Sistemi

Kaliteli bir eğitim-öğretim süreci oluşturabilmek açısından geri bildirimde bulunmak son derece önemlidir. Süreç odaklı bir oluşum olan geri bildirimde davranışlarının ve ortaya koyduğu performansın uzman bir göz tarafından değerlendirilecek olması öğrenci açısından büyük bir kazançtır.

Performans artırmak, hedefe odaklanmak, kendini disipline etmek, hedefe ve daha ileri sonuçlara ulaşmak açısından geri bildirimin önemine fazlasıyla inanmaktayız. Geri bildirim olumlu ya da olumsuz da olsa yapıcı bir dille, desteklemeye ve ilerlemeye dönük olmalıdır.

 

yarismalara-katilim

Yarışmalara Katılım

Öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini geliştirebilmesi ve bir takım olarak çalışma becerilerinin olgunlaşması önemli bir etmendir. Bu doğrultuda ülkemizde düzenlenen yarışma, proje ve müsabakalara öğrencilerimizin bireysel veya takım halinde katılımına özel önem verilmektedir.

kultur-ve-sanat-egitimleri

Kültür ve Sanat Eğitimleri

Yeteneğimize uygun şekilde yaşam boyu yapacağımız mesleğin yanında yapmaktan zevk aldığımız ve bizi kültürel ve sanatsal açıdan ileri noktalara taşıyacak birçok alan vardır. Kültür ve sanatta ileri gitmiş toplumlar vatandaşlarına aynı zamanda en kaliteli eğitimi veren uluslar olarak da öne çıkmaktadır. Resim, müzik, tiyatro vb. herhangi bir sanat dalına ilgi duyan ve bu sanat dallarıyla ilgilenme imkanı bulan çocuklarımız aynı zamanda derslerinde de üstün başarıyı yakalayacaklardır.

Öğrencilerimize düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında okudukları kitaplar üzerine, diğer arkadaşlarıyla bir araya geldikleri kitap okuma grupları oluşturuyoruz.  

 

kariyer-planlamasi

Kariyer Planlaması

Çocuklarımızın eğitim ve öğretim görürken en önemli amacı ileride iyi bir meslek sahibi olmaktır. Tercih edecekleri mesleğin onları bir ömür boyu mutlu edecek bir meslek olması iyi bir kariyer planlamasından geçmektedir. Mutsuz olacakları bir meslek tercihi onların ömürlerinin boşa geçmesi demektir. Öğrencilerimizin yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda bir mesleğe yönlendirilmesi, hem onlar için hem aileleri için hem de ülkemizin eğitim amacı açısından çok önemli bir yer tutmaktadır.

 

yabanci-dil-egitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitiminde kalite olmazsa olmazlarımızdandır. Dil eğitimi, kişisel beceri yanında bir heyecan işidir. İyi bir yabancı dile sahip olmak okul eğitiminin yanında öğrencilerimizin okul dışı hayatları ve çalışma yaşamlarında da onlara önemli ayrıcalıklar sağlar. Günümüzde yabancı dil artık yaşamın bir parçası olmuştur. Rekabet koşullarının iyice acımasız olduğu dünyamızda öncelikle çocuklarımızın iyi bir yabancı dile sahip olmalarının önemini idrak etmeleri sağlanmaktadır.