MİSYON VE VİZYON

MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

Eğitim Bilimleri Okulları, öncelikle öğrencilerini belirli bir disiplin içerisinde ahlaki, milli ve manevi değerleri yüksek, akademik olarak donanımlı bireyler olarak yetiştirmenin yanı sıra hayata da hazırlamayı amaç edinmektedir. Öğrencilerimizin farkındalığını artırmayı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamayı, iletişim becerilerini geliştirerek karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi; bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olmalarını amaçlamaktayız.

Vizyonumuz

Eğitim Bilimleri Okulları olarak, 21. yüzyıl eğitimi ve becerilerini kazandırma temelinden yola çıkarak, gelişen ve değişen dünyaya uyumlu, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz